Regulamin

Obowiązki i prawa
zawodnika Klubu UKS „Czternastka” Warszawa Ursus  – sekcja szachowa

Obowiązki zawodnika UKS ” Czternastka” Warszawa:

 • Kulturalne zachowanie się podczas zajęć w Klubie i na turniejach;
 • Godne reprezentowanie Klubu podczas zawodów lokalnych, ogólnopolskich
  i międzynarodowych, którego przejawem jest noszenie barw klubowych podczas tych imprez;
 • Obowiązkowe uczestnictwo w turniejach organizowanych w ramach:
  • Warszawskiej Olimpiady Młodzieży;
  • Mistrzostw Makroregionów Młodzików (8- 10 lat)
  • Wszelkich Finałów Mistrzostw Polski (8- 18 lat).

Obowiązek startu w/w zawodach wynika z faktu, iż działalność Klubu finansowana jest z dotacji finansowych, których wielkość zależy od ilości punktów uzyskanych w punktacji klubowej prowadzonej
 w ramach w/w zawodów.

 • Każdy zawodnik Klubu może zostać wytypowany do udziału w zawodach grupowych, na następujących zasadach:
  • składy na zawody drużynowe ustala pan Andrzej Kądziołka;
  •  regulamin ustalania kolejności szachownic w rozgrywkach drużynowych: Ekstra Liga , I Liga, II Liga i III Liga – w przypadku jednakowej aktywności gry zawodnika decyduje:
   • Ranking ELO (z miesiąca poprzedzającego zawody
    ( np. turniej we wrześniu- ranking z sierpnia);
   • wysokość kategorii szachowych, wiek zawodnika na danych szachownicach, doświadczenie zawodnicze.
 • Terminowe i regularne opłacanie składki klubowej
   w wysokości 100 zł miesięcznie przez cały rok kalendarzowy.
  • UWAGA!!! Finasowanie przez Klub wyjazdów zawodnika na turnieje i szkolenia dotyczy tylko zawodników, którzy ukończyli 8 lat oraz opłacili wszystkie składki na co najmniej 1 pełny rok kalendarzowy lub ich równowartość.
 • Zawodnicy, którzy nie opłacają  składek mogą brać udział tylko w szkoleniu grup początkowych prowadzonych przez pana Andrzeja Kądziołkę, nie mogą brać udziału w turniejach „piątkowych”.
 • Zawodnicy przechodzący do Klubu UKS „Czternastka” z innego klubu szachowego są zobowiązani do samodzielnego opłacenia „ekwiwalentu za wyszkolenie” na zasadach i kwocie określonej przez Polski Związek Szachowy.

Prawa zawodnika UKS „Czternastka” Warszawa

 • zawodnicy opłacający składki ma prawo brać udział we wszystkich rodzajach szkoleń organizowanych przez Klub;
  • zawodnicy opłacający składki mają prawo do 50% zniżki wpisowego organizowanych przez Klub turniejach;
  • zawodnicy startujący w turniejach będą wyposażani przez Klub w strój klubowy w miarę możliwości finansowych Klubu;
  • Klub, w miarę swoich możliwości będzie w 100% opłacał koszty startu zawodników we wszystkich imprezach rangi Mistrzostw Polski o charakterze indywidualnym i drużynowym (wpisowe na turniej oraz zakwaterowanie);
  • Klub, w miarę swoich możliwości będzie się starał w 100% pokryć koszty startu zawodników w eliminacjach Mistrzostw Polski (na poziomie makroregionu
   i półfinałów Mistrzostw Polski);
  • Najlepszym zawodnikom Klub pokryje koszty startów w imprezach przygotowawczych, a pozostali będą mogli liczyć na dofinasowanie do obozów połączonych ze startami

     Prezes UKS „Czternastka”                                   Vice UKS„Czternastka”

       Barbara Sawicka                                                Andrzej Kądziołka

Prężna działalność Klubu UKS „Czternastka” Warszawa Ursus – sekcja szachowa
 jest możliwa dzięki ścisłej współpracy Klubu z Fundacją Wspierania Szachów
 w Ursusie z siedzibą w Warszawie.

Fundacja Wspierania Szachów w Ursusie współorganizuje turnieje szachowe wraz Klubem oraz finansuje wyjazdy na zawodników Klubu na turnieje.
Dlatego władze Klubu UKS „Czternastka” zachęcają wszystkich sympatyków Klubu do wspierania działalności statutowej Fundacji Wspierania Szachów w Ursusie poprzez przekazywanie na jej rzecz 1 % podatku oraz darowizn.

Pragniemy zaznaczyć, że zgodnie ze statutem Fundacji jej darczyńca ma prawo wskazać cel szczególny na jaki ma być spożytkowane 40% darowizny przekazane na jej cele statutowe (§14 pkt 4 Statutu Fundacji).