Kontakt

UKS „Czternastka” Warszawa

Adres: ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa


NIP 522-26-30-106


Adres e-mail :szachy.ursus@gmail.com

Licencja klubowa nr.  07100003 Data wydania licencji: 2007-02-05